Termeni şi condiţii

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzarilor de bunuri şi servicii de către TNT COMPUTERS SRL şi partenerii acesteia, prin intermediul magazinului virtual www.tntmag.ro către cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

Astfel, următorii termeni vor insemna:

Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător - societatea comercială TNT COMPUTERS SRL, având sediul social in Şelimbar, Str. C-tin Brancuşi nr 28, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J32/504/2001, CIF RO14146589, sau orice partener al TNT COMPUTERS SRL.

Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patenţe, mărci înregistrate şi înregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menţionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul işi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

 • a. Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condiţiile sale specifice
 • b. Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 • c. Termeni şi conditii

Dacă Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci cand există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră in nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VÂNZĂTORULUI

 • a. Vânzătorul işi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;
 • b. Informaţiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anuntare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spatiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;
 • c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul inţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvalui unei terţe părti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt mărci inregistrate in proprietatea TNT COMPUTERS SRL şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENŢIABILITATE - PUBLICITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţămantul scris la Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţiabilitate din partea celui care le primeste. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului. Prin transmiterea de inţormatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii.

Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poata utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului www.tntmag.ro. TNT COMPUTERS SRL nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Conform condiţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informaţie referitoare la Cumpărător. Pe baza consimţământului expres şi neechivoc şi numai în limitele legislaţiei în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informaţii către terţi (ex: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurarilor, atunci când legislatia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre).

7. TERMENE PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, cand este permis de lege, in cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa, plata mărfurilor în termenul prevăzut in factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorataă În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrandu-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plată ţi termenul de plata sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

 • a. Livrare - Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 • b. Transport - Ambalare
  În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor insoţitoare. Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor şi Serviciile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile.

11. GARANŢII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.tntmag.ro, cu excepţia celor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. În cazul produselor achiziţionate de la partenerii noştri din TNT COMPUTERS SRL, veţi primi la livrare pentru fiecare produs care beneficiază de garanţie un certificat de garanţie cu toate detaliile centrului de service care asigură reparaţiile pe durata termenului de garanţie. Garanţia produselor achizitionate de la partenerii nostri este asigurată de către partenerul care a vândut produsul sau de către centrul de service autorizat al producătorului, după caz. În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei. Lipsa certificatului de garanţie al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepţia mărfii pe adresa comenzi[at]tntcomputers.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor vor fi transferate la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (intelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi raspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

14. FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forta majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

16. INFORMAŢII PRIVIND DEEE

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului ţi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecţia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deşeurilor, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clienţii vor avea în vedere următoarele:

 • - clienţii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;
 • - colectarea acestor deşeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziţia producătorilor de către Autorităţile administraţiei publice locale care au obligaţia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare a DEEE;
 • - clienţii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu doua linii in formă de X.

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere şi ca ele fac obiectul unei colectări selective.

17. PREVEDERI DIVERSE

Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia din părti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin intelegere scrisă semnată de ambele părţi.